Gorenje gospodinjski aparati,d.d.

ALPLES, d.d.

CBD d.o.o.

COSYLAB, laboratorij za kontrolne sisteme, d.d.

ELGOLINE d.o.o.

INTECH-LES, razvojni center,d.o.o.

KOLEKTOR GROUP d.o.o.

Lumar INŽENIRING, podjetje za inženiring in storitve d.o.o.

ROBOTINA, Podjetje za inženiring, marketing, trgovino in proizvodnjo d.o.o.

Roto podjetje za predelavo in trženje d.o.o.

Seltron d.o.o.

A1 Slovenija, d.d.

Strip’s d.o.o.

Špica International d.o.o.

Institut “Jožef Stefan”

TECES, Tehnološki center za električne stroje

KRONOTERM d.o.o.

Univerza na Primorskem Universit? del Litorale, Inštitut Andrej Marušič

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

Univerza v Mariboru, Fakuteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

ZAVOD LESARSKI GROZD